ตู้พระไตรปิฎก

ตู้พระไตรปิฎก มีทั้งแกะลายปิดทองร่องชาด แกะลายปิดทองประดับกระจก มีทั้ง3ชั้น และ4 ชั้น มีทั้งแบบประดับมุกลายไทยและลายจีน

ธรรมาสน์เทศน์ มีทั้งแบบปาฏิโมกข์(ชั้นเดียว),แบบ2ชั้น และแบบ 3 ชั้น รวมทั้งธรรมาสน์หลวง  มีสินค้าให้เลือกหลายแบบหลายลาย และ หลายราคา นอกเหนือจากที่โชว์ในเวปไซด์นี้ ลูกค้าสามารถสอบถามได้ในเวลาทำการ มีที่จอดรถบริการ มากกว่า 30 คัน